Karabijnschuttersgilden Verbond BERINGEN-MIJNSTREEK


R E G L E M E N T E N


I n h o u d


Blz.  1   art 1 t/m art 4 Algemene bepalingen

            art 5 t/m art 7 Toetreding, lidgeld, uittreding

Blz.  2   art 8 t/m art 12 Het bestuur

            art 13 Reglementen

            art 14 t/m art 22 Het kampioenschap

Blz.  4   art 23 t/m art 25 Wedstrijddagen en aanvangstijden

            art 26 Inschrijvingen

Blz.  5   art 27 t/m art 29 Prijzen

            art 30 t/m art 35 Organisatie

Blz.  6   art 36 t/m art 53 Technische bepalingen

Blz.  7   art 54 t/m art 71 Het schietreglement

Blz.  8   art 72 t/m art 91 Reglement verbondswedstrijden: algemene regels

Blz. 11  Individuele en andere wedstrijden

            art 92 t/m art 100 Keizerschieting verbond Beringen

Blz. 13  art 101 t/m art 109 Intergewestelijke keizerschieting VB samen met VL

Blz. 15  art 110 t/m art 118 Intergewestelijke kampioenenwedstrijd VB samen met VL

Blz. 17  art 119 t/m art 135 Vriendenschietingen en andere wedstrijden

Blz. 19  art 136 t/m art 139 Provinciale wedstrijden

Blz. 19  art 140 t/m art 141 Slotbepalingen


B i j l a g e n


1 Adressenlijst afgevaardigden: zie blad bestuur en gilden

2 Prijzentabel vriendenwedstrijden

3 Wedstrijdreglement beker stad Beringen

4 Aanbevelingen bij het inrichten van een provinciale wedstrijd

5 Karabijn met zijn toegestane en verboden toevoegingen

6 Prijzentabel van verbondswedstrijden

7 Stand van de kleppen op de vriendenwedstrijden alsook op de verbondswedstrijden

8 Stand van de kleppen op de keizerschietingen of op de intergewestelijke kampioenenwedstrijd

9 Gegevens hoofdbestuur van al de gilden aangesloten bij het verbond Beringen

10 Gegevens hoofdbestuur van al de gilden aangesloten bij het verbond Lummen