Karabijnschuttersgilden Verbond BERINGEN-MIJNSTREEK


18 mei: versoepeling corona maatregelen door de regering


oefenen mag in clubverband mits rekening te houden met volgende maatregelen


  1. voldoende afstand houden (1,5 m)

  2. 30 m² ruimte per persoon die aan het oefenen is (max 2 van de 4 niet aanliggende schietbomen gebruiken)

  3. tussen elke schietbeurt karabijn, aanlegpaal, optrekstang ontsmetten (tenzij 2 leden van dezelfde familie)

  4. na schietbeurt onmiddelijk de schietstand verlaten

  5. enkel de schutter aan de schietboom eventueel geholpen door iemand van hetzelfde gezin.


Er wordt door de Vlaamse regering sterk op aangedrongen om te zorgen voor voldoende schietbeurten. iedereen na 18 juni zijn licentie moet verlengen moet 12 schietbeurten hebben.


Mededelingen: geen vrienden- of verbondsschietingen.


Minstens tot begin juni zijn alle schietingen afgelast, en waarschijnlijk gaat dit nog verlend worden afhankelijk van de regeringsmaatregelen

Alle provinciale wedstrijden voor 2020 zijn reeds afgelast


Volg de regeringsmaatregelen!!!  deze zijn niet overdreven!


I.v.m. het coronavirus is er door het hoofdbestuur van beide verbonden beslist om de wedstrijden tot nader order op te schorten.

Gelieve uw schutters op de hoogte te brengen van deze afgelasting en de manier van verdere communicatie!!!

De beslissing om terug verbonds- of vriendenwedstrijden in te richten wordt door het hoofdbestuur van beide verbonden genomen en niet door inrichtende gilde.


in uitvoering van de privacy wetgeving (GDPR) mogen er geen persoonsgegevens gecopyeerd of openbaar gemaakt worden van deze website
Vooruitschieten


Gelieve tijdig uw briefjes om vooruit te schieten op een andere zondag door te geven aan de gilde verantwoordelijke waar U gaat vooruitschieten


Voor alle schuttersgilden:


Gelieve er voor te zorgen dat de schietstand in orde is vooraleer een wedstrijd in te richten.

Geef ook extra aandacht aan de kleppen. Een klep die inslag vertoont dient vervangen te worden.