Karabijnschuttersgilden Verbond BERINGEN-MIJNSTREEK


Mededelingen:in uitvoering van de privacy wetgeving (GDPR) mogen er geen persoonsgegevens gecopyeerd of openbaar gemaakt worden van deze website
Vooruitschieten


Gelieve tijdig uw briefjes om vooruit te schieten op een andere zondag door te geven aan de gilde verantwoordelijke waar U gaat vooruitschieten


Voor alle schuttersgilden:


Gelieve er voor te zorgen dat de schietstand in orde is vooraleer een wedstrijd in te richten.

Geef ook extra aandacht aan de kleppen. Een klep die inslag vertoont dient vervangen te worden.