Karabijnschuttersgilden Verbond BERINGEN-MIJNSTREEKBIJLAGE 4


Aanbevelingen voor inrichters provinciale wedstrijden


1 De provinciale jury komt de schietinstallatie keuren ± 4 weken voor de wedstrijd.

Er moeten 5 kleppen van elk aanwezig zijn (30; 25; 20; 16; 12 ;10 Ø  ).

Zorg eveneens voor drinken voor deze mensen.


2 Parkeerplaats voor prov. bestuur + dienstdoende juryleden: zo dicht mogelijk bij het lokaal.

De juryleden hebben speciale parkingpasjes. Eveneens parking voorzien voor mindervalide.


3 Secretariaat: inschrijvingen: plaats voor ten minste 3 personen te laten zitten, bij koud weer voor verwarming zorgen.


4 Geluidsinstallatie: mededelingen moeten over het hele terrein te horen zijn.

Micro bij de jury van de individuele wedstrijd.


5 Eten voor jury en bestuur: tijdens de voormiddag en namiddag minstens éénmaal iets om te eten, ‘s middags een warme maaltijd, regelmatig drinken aanbieden.


6 Verwarming in de juryhokjes bij koud weer.


7 De handwijzers zijn bij het gewestelijk bestuur te verkrijgen.


8 De inrichters betalen aan het provinciaal bestuur 37,50 € voor inrichten van provinciale wedstrijd.


9 Aanvragen toelage en schotels van het gemeentebestuur, tijdig aanvragen, bij voorkeur een afgevaardigde van de gemeente uitnodigen.


10 Men moet er rekening mee houden alsdat de wedstrijd niet zou kunnen gedaan zijn dezelfde dag.

De eerstvolgende zondag wordt er verder geschoten van 9 tot 12; lokaal en schietstanden moeten open zijn.


11 Men dient er voor te zorgen dat de technisch verantwoordelijke de ganse dag aanwezig is (kleppen vervangen...).


12 Rekken om geweren in te plaatsen aan de schietstanden.


13 Dokter en apotheker van dienst goed zichtbaar vermelden.


14 Uren van oefenen tijdig kenbaar maken aan het bestuur.


15 Plaatsen van de kleppen: op elke boom een 30 (midden bij 3-klepper; links bij 2 klepper)

Vraag uitleg aan de keurders hoe de andere kleppen moeten geplaatst worden.


16 Trofeeën: drie voor de eerste drie van de ploegen uitslag.

Voor individueel: liefst 1 per reeks, men kan ook aan de gemeente vragen voor schotels of iets dergelijks.


17 Zorg voor voldoende WC mogelijkheid.