Karabijnschuttersgilden Verbond BERINGEN-MIJNSTREEK


BIJLAGE 3


WEDSTRIJDREGLEMENT BEKER DER STAD BERINGEN


Er wordt geschoten volgens de geldende reglementen van het verbond Beringen - Mijnstreek.

Uitzonderingen:

- Enkel de gilden met verblijfplaats in groot Beringen en aangesloten bij het van Beringenen mogen hier aan deelnemen.

- Er wordt geschoten voor de beker der stad Beringen met ploegen van 8 schut(s)ters, 5 kogels per schut(s)ter, totaal dus 40 kogels.

- Er wordt een tweede maal geschoten voor de schaal van een politicus, eveneens ploegen van 8 schut(s)ters.

- Er is ook nog een vrienden nevenschieting met ploegen van 6 schut(s)ters, hieraan mogen eveneens de gilden van het verbond Beringen die niet toebehoren aan het verbond Lummen, deelnemen (dus enkel Hulst en Vorst).

- De ploeg met de meeste punten mag de beker meenemen voor 1 jaar (eventueel na kavelen).

- Om de 3 jaar gaat de beker definitief uit:

De ploeg met de meeste punten over de drie jaar mag de beker definitief behouden.

vb: 2005 - 2006 - 2007

- De schaal wordt elk jaar vernieuwd en de ploeg die de schaal wint, mag deze definitief behouden.

- Alle vier gilden starten om 14 uur; de twee eerste gilden schieten op boom 1 en 2 voor de beker; de twee volgende gilden schieten op boom 3 en 4 voor de schaal; nadien wordt er omgewisseld; nadien wordt de vriendenschieting geschoten volgens vrijgekomen bomen.


Inrichten:


De datum van deze bekerschieting valt samen met de keizerschieting van het verbond Lummen.

2009 Beringen

2010 Brelaar

2011 Geenhout

2012 Paalstraat

2013 Beringen


Inschrijving:


Men betaalt 2,50 € per ploeg voor de bekerschieting.

De inrichtende gilde legt 5 € extra bij.

De deelname aan de schaal is gratis.

De vriendenschieting gaat door volgens de normale inrichting van een vriendenschieting, in het reglement van PVKSGL vastgesteld, (2 € per ploeg, ook de prijsuitkering volgens deze tabel).

Uitgezonderd worden de prijzen voor 1ste, 2de en 3de in deze wedstrijd afgeschaft en worden deze vervangen door één enkele eerste prijs van 5 € te betalen door de inrichtende gilde.


Prijzen in €:

pl totaal  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16

7 22,5   7,0 6,0 3,0 2,5 2,0 1,0 1,0

8 25,0   7,0 6,0 3,5 2,5 2,0 2,0 1,0 1,0

9 27,5   7,0 6,0 3,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,0 1,0

10 30,0   7,0 6,0 3,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,0 1,0

11 32,5   7,0 6,0 4,0 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0

12 35,0   7,0 6,0 4,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0

13 37,5   7,0 6,0 4,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0

14 40,0   7,0 6,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

15 42,5   7,0 6,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

16 45,0   7,0 6,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0